Gerçek Eğitmenlerle Profesyonel Eğitim...

Left
ANA SAYFA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ REFERANSLAR İLETİŞİM
Right

plastik malzemeler eğitimi

 
  Core Tools Eğitimi (APQP-FMEA-PPAP-SPC-MSA)

Eğitim Süresi:  3 Gün

CORE TOOLS (APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA)

OTOMOBİL ENDÜSTRİSİ ÖZ ARAÇLARI -
Nitelik geliştirme programı – Hızlandırılmış 3 Günlük Uygulama ağılıklı kur

Gerçekleri duyarak değil uygulayarak öğrenmek için, eğitim odaklılık yerine öğretme odaklı bir programdır.
Mevcutta sunulan diğer referans sunum içeriklerinden farklı olup, araçlarda referans edilen konuların dahil edildiği algı geliştirme dayandırılmıştır.
Katılımcılar tarafından belirlenecek bir ürün üzerinde, tasarlama çalışmasından, devreye alınma aşamasına kadar yürütülecek faaliyetler bir proje planın uygulanıyormuş gibi yönetilecektir.
Program esnasında mühendislik hesap teknikleri, malzeme seçme ve operasyonel planlama çalışmaları için araçlar kurumumuz tarafından sağlanacaktır.
Bu sebeple katılımcıların programa katılım amaçlı gelirken rahat kıyafet, kişisel bilgisayar ile gelmeleri önemle rica olunur.

Eğitimin Amacı:

Otomobil endüstrisi tedarik zinciri içerisinde bulunan ve yahut tedarikçi adayı konumundaki organizasyonlarda devreye alınacak ürünlerde onay süreci gereği
yürütülecek proje çalışmalarında görev alacak çalışanların yeteneklerini geliştirerek uygulama etkinliğinin geliştirilmesine katkı koymak.
Öte yandan otomobil endüstrisinde görev almak niyetinde olan kişilerin becerilerinin geliştirilmesi ile mesleki yeterliliklerine katma değer oluşturmak.

Eğitim İçeriği:

BÖLÜM1- APQP İLERİ ÜRÜN KALİTESİ PLANLAMASI 2. BASKI
Ürün Kalite Planlaması ihtiyacı ve müşterinin sesi (VOC)
Tasarım Odaklı Yaklaşım Ve Sorumluluklar
Kalite fonksiyonlarının dağılımı (QFD) gereksinim analizleri
Proses Odaklı Yaklaşım ve Sorumluluklar
Tasarım Faaliyetlerinin Yönetimi
Fonksiyon ve performans geliştirmede,
Malzeme fonksiyonlarının belirlenmesi, performans analizi
Deney tasarımı, (DOE)
Tasarım Girdilerinin Yönetimi
Karakteristik matrislerinin geliştirilmesi
Fonksiyon, karakteristik göçerimi QFD, (HOQ) yaklaşımı
Tasarım Sonuçlarının Yönetimi
Tasarım matrislerinin oluşturulması, PPAP (Onay sürecinde) kullanımı
İleri Ürün Kalite Planlaması
APQP Aşamalarının Yönetimi
Ürün Devreye Alma Ve Proses Planlaması
Fizibilite Değerlendirmeleri
Ürün Proses Akışlarının Belirlenmesi
Kritik Karakteristiklerin Yönetimi – SPC İlişkisi
Kritik Karakteristiklerin Kontrolü QFD İlişkisi
Kontrol Planlaması önceliklerini belirleme
Ekipman, Malzeme, Önleyici bakım, Çalışan, Tedarik, Makine tabanlı kontrol planı geliştirme
Kontrol Planlarının Oluşturma
Kontrol Teknikleri Ve Yönetimi
Kontrol Planlamasının FMEA İle İlişkisi

BÖLÜM-2 FMEA HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ ANALİZİ 4. BASKI
FMEA Türleri Ve Yönetimi
FMEA Ekibi Oluşturma (İleri ürün Planlama Ekibi) ve Yönetimi
Sistem FMEA Ürün Düşüncesinin Yönetimi
İlişki Diyagramı Ve Alt Sistemlerinin Analizi
P diyagramlarının oluşturulması
Sistem Fonksiyonlarının Analizi
Sistem Hata Olasılıklarının Belirlenmesi
Tasarım Geliştirme Çalışmaları
Tasarım FMEA Yönetimi
Olasılık Derecelendirilmesi
Sistem Derecelendirilmesi
Keşfedilebilirlik Derecelendirilmesi
Risklerin Belirlenmesi
Kritik Karakteristiklerin Belirlenmesi
Risk Önceliklerinin ve Eylemlerinin Belirlenmesi
Tasarım Risklerinin Ekipmana Etkileri
Tasarım FMEA Karakteristik Matrisi Hazırlama
Makine Ekipman FMEA Yönetimi
Ekipman Geliştirme
Ekipman FMEA’ nın Prosese Etkisi
Ekipman FMEA’ nın Kontrol Planına Etkisi
Otonom bakım şartları ve TPM üzerine etkileri,
Ekipman kaynaklı verimliliklerin geliştirilmesi
Proses FMEA
Proses Şartlarının Analizi
Kontrol Planının Analizi
Hata Etkilerinin Analizi
Hata Türlerinin Etkilerinin Analizi
Hata Sebeplerinin Analizi
Şiddetlerin Belirlenmesi
Olasılıkların Belirlenmesi
Keşfedilebilirliliklerin Belirlenmesi
Risk Analizlerinin Belirlenmesi
SxO,SOD – SD Yöntemi İle Öncelikli Eylem Planlaması
FMEA Sonuçlarının Yönetimi
İyileştirme Performanslarının Etkilerinin Değerlendirilmesi

BÖLÜM-3 PPAP ÜRETİM PARÇASI ONAY PROSESİ 4. BASKI
Üretim Parçası Onay Prosesi
PPAP – Süreç Yönetimi İlişkisi
PPAP Diğer istekler ve Müşteri Özel İstekleri İlişkisi
Yeni Ürün Devreye Alma Planlaması
Tasarım matrislerinin kullanımı ve doğrulanması
Ürün Dosyası Oluşturma
APQP Dokümanları Oluşturma ve Kontrolü
Akış Diyagramı Doğrulama
Kontrol Planı Doğrulama
Ürün Denetim Planı Oluşturma
FMEA Sonuçları Doğrulama
Proses Hattının Oluşturulması
Zaman analizlerinin değerlendirilmesi
Erken ekipman yönetimi şartları verimlilik analizleri (OEE)
Proses Hattının Ayarlarının Yapılması
Parametrelerin Doğrulanması
Ön Proses Yeterlilik Çalışmaları
Boyutsal Sonuçların Kontrolü
Malzeme Sonuçlarının Kontrolü
Performans Sonuçlarının Kontrolü
Kontrol Sonuçlarının Raporlanması
Ölçüm Sistemleri Değerlendirilmesi
Parça Sunum Garantisi Doldurma
Diğer Müşteri Özel İstekleri
Ürün Dosyası Sunumunun Yapılması Ve Takibi
Değişikliklerin Yönetimi

BÖLÜM-4 SPC İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL
Otomobil üretim Sektörü ve İstatistik
Proses kontrol şartları, fonksiyonları değerlendirme
Kontrol kartları ve kart teknikleri geliştirme
İstatistiki değerlendirme gereksinimleri
Ürün, operasyon kritiklik ve karakteristiklerinin analizi
Proses Sonuçlarının İstatistikî Analizi
X ve R (Fark)’lerin Belirlenmesi
Makine Yeterlilik Hesapları Cm-Cmk
Proses Yeterlilik Hesapları Cp-Cpk
X-R Kartlarının Kullanımı
Ön Proses Yeterliliklerinin Analizi
Yeterlilik Sonuçlarının Yorumlanması
XMR Kartlarının Kullanımı
Nicel Kontrollerin İstatistiki Analizi
P-np Kartlarının Kullanımı
U Kartlarının Kullanımı
C Kartlarının Kullanımı
S kartlarının kullanımı
Spc Sonuçlarının İyileştirmeye Etkileri
Spc Sonuçlarının Numune Alma Teknikleri Üzerindeki Etkileri
Spc Sonuçlarının Ürün Prosesi Üzerindeki Etkileri

BÖLÜM-5 MSA ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZİ
Ölçüm Sisteminin belirlenmesi
Ölçüm sistemi kavramı ve yayılımı
Kontrol fonksiyon dağılımı ve planlarının yorumlanması
Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi
Doğrudan, dolaylı, mutlak ölçme modellerinin belirlenmesi
Operasyona özgü ölçme yöntemlerinin değerlendirilmesi
Ölçüm Cihazı belirleme ve doğrulama Şartları
Ölçüm Cihazlarının Hazırlanması
Ölçümcülerin Belirlenmesi, ölçme metoduna göre eğitimleri
Ölçüm Prosesinin ve parçaların Belirlenmesi
Lokasyon, Kararlılık ve Eğilim
Tekrarlanabilirlik ve Tekrar Edilebilirlik
Nitel Ölçüm Sisteminin Analizi
X Ortalımının Belirlenmesi
Ekipman Varyasyon Hesabı
Ölçümcü Varyasyon Hesabı
Toplam Varyasyon Hesabı
% GRR Hesabı
Ndc Katsayı Hesabı
MSA Sonuçlarının Yorumlanması
Nicel Ölçüm Siteminin Analizi
Master Yeterliliklerinin Belirlenmesi
MSA Çalışmalarının Raporlanması
MSA sonuçlarının Kontrol Planlarına Etkileri
MSA Eylem Takvimi

 
 
   Bilişim Eğitimleri
,
 
   Teknik Eğitimler
,
 
   Kalite Eğitimleri
,
15

15
11 1 1 1

İzmir Yolu Ataevler Metro İstasyonu Yanı - Üçevler Mh. Esra Sk. No:8 K:1 D:2 Nilüfer/BURSA
Tel: +90 224 223 18 13 pbx      Faks: +90 224 223 18 14
egitim@imesegitim.com
www.imesegitim.com © 2007