Gerçek Eğitmenlerle Profesyonel Eğitim...

Left
ANA SAYFA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ REFERANSLAR İLETİŞİM
Right
 
  Kauçuk Malzemeler ve Üretim Teknikleri Eğitimi

Eğitim Süresi:  2 Gün

Kimler Katılmalı: Kauçuk parça imalat sektöründe çalışan mühendisler, teknikerler, teknisyenler, laboratuvar sorumluları, kauçuk malzemeler ve kauçuk parça üretim yönetemleri konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler.

Eğitimin Amacı: Kauçuk Malzemeler ve Üretim Teknikleri Eğitiminde amaç, Katılımcılara kauçuk malzemeler hakkındaki genel bilgileri, kauçukların tanınmasını, kauçuklara katılan katkı maddeleri ve kazandırdığı özellikleri, kauçuklara uygulanan kalite kontrol yöntemlerini ve kauçuk malzemelerin şekillendirilmesi konularında uygulamaya yönelik teorik ve pratik bilgilerin kazandırılmasıdır.

Eğitim İçeriği:
KAUÇUK MALZEMELER
 Polimelerle ilgili temel kavramlar
 Polimer ve monomer kavramı
 Monomerlerin fonksiyonel özellikleri
 Polimer sentez yöntemleri
 Polimerizasyon prosesleri 
 Polimerlerin molekül ağırlığı ve dağılımı
 Endüstride kullanılan polimerik malzemelerin sınıflandırılması
 Polimerlerde bileşim
 Polimerik malzemelerin zincir yapısı
 Polimerlerde kristal ve amorf yapı
 Polimerlerde termal davranışlar
 Kauçuklar ve özellikleri
    Kauçuk türleri
    Kauçukların sınıflandırılması
    Ticari kauçuklar ve özellikleri
       Tabii kauçuk (nr)
       Poliizopren (isopren rubber-ir)
       Stiren-butadien kauçuğu (sbr)
       Bütadien kauçuk (cbr)
       Klor kauçuğu (cr)
       Akrilonitril-bütadien kauçuğu (nbr)
       Epm elastomerler
       Epdm elastomerler
       Hypalon (kloro sülfanatlı polietilen elastomer-csm)
       Klorlanmış polietilen (cpe)
       Silikon kauçuklar (mq)
       Florokarbon elastomerleri (fkm)
       Polisülfür kauçuklar
          Termoplastik kauçuklar-termoplastik elastomerler
             sbs (kraton® d)
             sıs (kraton® d)
             sebs (kraton® g sebs/seps)
             sebs-g-ma (kraton fg)
KAUÇUKLARA KATILAN KATKI MADDELERİ ve KAZANDIRDIKLARI ÖZELLİKLER
 Kauçuklara katılan katkı maddeleri
    Vulkanize edici maddeler (pişiriciler)
    Uyarıcı maddeler
    Vulkanizasyonu hızlandırıcı maddeler
    Vulkanizasyonu geciktirici maddeler
    Yaşlanmayı önleyici maddeler
    Yumuşatıcılar
    İşlemeyi kolaylaştırıcı maddeler
    Alev geciktirici ve yanma önleyici maddeler
    Köpük yapıcı maddeler (şişiriciler)
    Boyar maddeller
    Reodorantlar
    Fungisitler
 Kauçuklara katılan dolgu maddeleri
 Kauçuklara katılan takviyelendirici maddeler
    Takviye malzemeleri
    Cam elyaflar
    Karbon elyaflar
    Selülozik elyaflar
    İnorganik elyaflar
    Metalik elyafı
    Sentetik organik elyaflar
    Poliakrilonitril (orlon)
    Alifatik poliamidler (naylon)
    Aromatik poliamidler (aramidler)
KAUÇUKLARA UYGULANAN TEST YÖNTEMLERİ
 Hammadde girdi kontrol testleri
 Karışım için uygulanan testler
 Kauçuklara uygulanan testler
        Fiziksel testler
           Yoğunluk tayini
           Plastizite testleri
           Viskozite testleri
           Pişme zamanı (scorch tİme) testi
           Reometre testleri
           Kül miktarı ve dolgu maddesi miktarının tayini
           Yanmaya karşı dayanıklılığın tayini
           Yaşlandırma testleri
           Ekstraksiyon testleri
           Elektriksel direnç
           Yapı tayini (ft-ir, atr)
           Isı ile bozunma sıcaklığının tayini (tga)
           Diferansiyel taramalı kalorimetre (dsc)
           Morfolojik özelliklerin belirlenmesi (sem & tem)
        Mekanik testler
           Sertlik tayini
           Çekme testi
           Yırtılma mukavemeti
           Yük altında deformasyon
           Yorulma testi
           Aşınma testi
           Yapışma testi (çelik tele ve elyafa)
           Elastikiyet testi
           Düşük sıcaklıkta esneklik testi
        Kimyasal testler
           Asitlere mukavemet
           Alkalilere mukavemet
           Yağlara mukavemet
           Tuzlu suya mukavemet
           Oksitleyicilere mukavemet
           Hidrolik sıvılara mukavemet
           Çözücülere mukavemet
           Gazlara mukavemet
           Sabun ve deterjanlara mukavemet
KAUÇUK MALZEMELER ve ÜRETİM TEKNİKLERİ
 Üretim ve Proses İşlemleri
 Kauçuk ürünlerin imalat aşamaları
 Karıştırma işlemi ve Karıştırma ekipmanları
        Giyotin
        Hamur haline getirme ve Hamur makineleri
           Açık karıştırıcılar (valsler)
           Kapalı karıştıcılar (bamburiler)
        Ön şekillendirme
           Ekstrüzyon
           Kalenderleme
             Levha imalatı
             Katlama
             Friksiyon
           Vulkanizasyon
             Vulkanizasyon yöntemleri
                 Kalıplama
                      Kompresyon kalıplama
                      Transfer kalıplama
                      Enjeksiyon kalıplama
                      Kombine kompresyon ve transfer şişirme kalıplama
                 Otoklavda vulkanizasyon
                      Sıcak hava vulkanizasyonu
                      Açık buhar vulkanizasyonu
                      Su vulkanizasyonu
                 Devamlı (contınue) vulkanizasyon
                      Buhar tüneli vulkanizasyon yöntemi
                      Sıvı vulkanizasyon yöntemi
                      Döner tip pişirici (rota cure) vulkanizasyon yöntemi
                      Mikro dalga vulkanizasyonu yöntemi
                      Sıcak hava tüneli vulkanizasyon yöntemi
                      Sıvılaştırılmış kürecik havuzu
 * Eğitim içerik ve sürelerinde firma ihtiyaçlarına göre değişiklikler yapılabilir.

 
 
   Bilişim Eğitimleri
,
 
   Teknik Eğitimler
,
 
   Kalite Eğitimleri
,
15

15
11 1 1 1

İzmir Yolu Ataevler Metro İstasyonu Yanı - Üçevler Mh. Esra Sk. No:8 K:1 D:2 Nilüfer/BURSA
Tel: +90 224 223 18 13 pbx      Faks: +90 224 223 18 14
egitim@imesegitim.com
www.imesegitim.com © 2007