Gerçek Eğitmenlerle Profesyonel Eğitim...

Left
ANA SAYFA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ REFERANSLAR İLETİŞİM
Right

plastik malzemeler eğitimi

 
  Plastik Malzemeler ve Üretim Teknikleri Eğitimi

Eğitim Süresi:  2 Gün

Kimler Katılmalı: Plastik sektöründe çalışan mühendisler, teknikerler, teknisyenler, laboratuvar sorumluları, plastikler konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler.

Eğitimin Amacı: Plastik Malzemeler ve Üretim Teknikleri Eğitiminde amaç, Katılımcılara plastik malzemeler hakkındaki genel bilgileri, plastiklerin tanınmasını, plastiklere katılan katkı maddeleri ve kazandırdığı özellikleri, plastiklere uygulanan kalite kontrol yöntemlerini ve polimerlerin şekillendirilmesi konularında uygulamaya yönelik teorik ve pratik bilgilerin kazandırılmasıdır.

Eğitim İçeriği:

PLASTİK MALZEMELER

Polimerlerin tarihsel gelişimi
İleri polimerik malzemeler
Polimerler ile ilgili genel tanımlar
Polimer nedir?
Monomer nedir?
Polimer sentez yöntemleri
Polimerizasyon prosesleri
Polimerizasyon derecesi
Polimerlerin molekül ağırlığı ve tayin yöntemleri
Polimerik malzemelerin yapı ve özellikleri
Polimerik malzemelerin sınıflandırılması
Endüstride kullanılan polimerik malzemelerin Sınıflandırılması
Kaynağına göre polimerik malzemelerin sınıflandırılması
Monomer bileşimine göre polimerik malzemelerinsınıflandırılması
Zincir yapılarına göre polimerik malzemelerin sınıflandırılması
Zincir yapısının geometrik şekline göre polimerik malzemelerin sınıflandırılması
Zincir konfigürasyonuna göre polimerik malzemenin sınıflandırılması
Plastiklerin uygulama özellikleri
Plastiklerinşekillendirilmesi
Plastiklerden beklediğimiz temel özellikler
Plastiklerin zayıf olduğu noktalar
Mühendilik uygulamalarında plastiklerin sağladığı avantajlar
Mühendislik plastiklerin seçiminde kullanılan temel ölçütler
Mühendislik plastikleri
İleri polimerik malzemelerin uygulama alanları
Yaygın olarak kullanılan plastik malzemeler
Polietilen (yoğunluğa bağlı sınıflandırma)
Polipropilen kopolimer
Polistiren, yüksek darbe mukavemetli polistiren (hips)
Polikarbonat
Akrilonitril butadien stiren (abs)
Poliasetal (polioksimetilen, pom)
San, Pvc, Pet, Poliamid

PLASTİKLERE KATILAN KATKI MADDELERİ ve KAZANDIRDIKLARI ÖZELLİKLER

Polimerlere katılan katkı maddeleri
Antioksidantlar
Antistatikler
Kaydırıcılar
Stabilizatörler
Alev geciktiriciler ve yanmayı engelleyici maddeler
İşlemeyi kolaylaştırıcı maddeler
Köpük yapıcı maddeler
Pvc köpüğü
Poliüretan
Polistiren köpüğü
Antimikrobiyal maddeler
Renklendiriciler
Plastifiyanlar
Bağlayıcılar
Biyo stabilleştiriciler
Floresant ve beyazlatıcılar
Çapraz bağlayıcı peroksit katkılar
Kristalliği düzenleyici katkılar
Darbe dayanımını arttıran maddeler
Polimerlere katılan dolgu maddeleri
Mineral (doğal) dolgu maddeleri
Sentetik dolgu maddeleri
Cam dolgu maddeleri
Metal ve metal oksit dolgu maddeleri
Takviyelendirici maddeler
Yaygın olarak kullanılan polimerik kompozitler

PLASTİK MALZEMELERİN KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ ve TANINMASI

Plastiklerin tanınması
Yakma deneyi
Koku deneyi
Erime noktası tayini deneyi
Çözünürlük deneyi
Bakır tel deneyi
Plastiklere uygulanan fiziksel testler
Yoğunluk, Su miktarı tayini
Nem miktarının tayini
Erime akış indisi
Vicat yumuşama sıcaklığının tayini
Isıl deformasyon sıcaklığının tayini
Tm – tg sıcaklıklarının tayini
Viskozite sayısının tayini
Kül miktarı ve dolgu maddesinin tayini
Isısal genleşme katsayısının tayini
Isıl iletkenlik
Yanmaya karşı dayanıklılık
Yüzey gerilimi
Yüzey direnci
Sertlik
Şeffaf plastiklerde kırılma indislerinin tayini
Renk tayini, Yaşlandırma
Isıl yaşlandırma
Uv ışınlarıyla yaşlandırma
Atmosferik koşullarda yaşlandırma
Ozon etkisi ile yaşlandırma
Elektriksel testler
Ftır, Tga
Gc, Tem-sem
Plastiklere uygulanan mekanik testler
Çekme mukavemeti ve çekme uzaması
Elastiklik modulunun tayını
Darbe mukavemetinin tayını
Eğilme mukavemeti
Sürtünme mukavemeti
Basma mukavemeti
Yırtılma mukavemeti
Yorulma mukavemeti
Burulma mukavemeti
Aşınma mukavemeti
Çizilme mukavemeti
Plastiklere uygulanan kimyasal testler
Çözücülere mukavemet, Tuzlu suya mukavemet
Yağlara mukavemet
Gazlara mukavemet
Asitlere mukavemet
Bazlara mukavemet
Oksitleyicilere mukavemet
Sabun ve deterjanlara mukavemet

POLİMERLERİN ŞEKİLLENDİRİLMESİ

Polimerlerin nem alması
Ekstrüzyon
Kompounding
Enjeksiyon kalıplama
Enjeksiyon kalıplama kullanım alanları
Enjeksiyon makinaları
Vida ve kovanlar
Enjeksiyonda ısıtma ve soğutma sistemleri
Enjeksiyon kalıplamada oluşan hatalar ve alınabilecek önlemler
Plastik malzemelerin çekmesi (shrinkage)
Çekmenin tanımı
Çekme nin nedenleri
Boyutsal çekme oranı
Anizotropik çekme ve parçadaki çarpılmalar
Plastik parça toleransları
Çekme oranına etki eden faktörler
Plastik malzeme seçimi

 * Eğitim içerik ve sürelerinde firma ihtiyaçlarına göre değişiklikler yapılabilir.
 
 
   Bilişim Eğitimleri
,
 
   Teknik Eğitimler
,
 
   Kalite Eğitimleri
,
15

15
11 1 1 1

İzmir Yolu Ataevler Metro İstasyonu Yanı - Üçevler Mh. Esra Sk. No:8 K:1 D:2 Nilüfer/BURSA
Tel: +90 224 223 18 13 pbx      Faks: +90 224 223 18 14
egitim@imesegitim.com
www.imesegitim.com © 2007